Dầu DOW CORNING high vacuum grease

Tên sản phẩm: Mỡ Dow Corning High-Vacuum.

Thành phần chính: Chất bôi trơn Silicone không đóng rắn và dầu gốc tổng hợp

Liên hệ mua hàng Mua hàng qua Zalo